Dodaj oglas

Logo dizajn

Pretraga oglasa


Fotonaponski sistemi

Cena dogovor

Fotonaponski sistemi rade na principu fotonaponske konverzije sunčevog zračenja koja se vrši u solarnim ćelijama koje se izrađuju od poluprovodničkih materijala. Fotonaponski sistem podrazumeva sistem pomoću koga se vrši snabdevanje jednosmernom, naizmeničnom ili i jednosmernom i naizmeničnom strujom. Sistemi na kojima se vrši konverzija sunčevog zračenja i u električnu i u toplotnu energiju se nazivaju multifunkcionalni, ili hibridni sistemi. Fotonaponska ćelija je uređaj koji vrši konverziju sunčevog zračenja u jednosmernu struju.
Fotonaponske sisteme možemo podeliti na :
Samostalni solarni sistemi - koji se koriste gde ne postoji mogućnost snabdevanja iz el.mreže (OFF GRID)
Mrežno povezani solarni električni sistemi (ON GRID)
Pomoćni sistemi (HIBRID)
Osnovna svrha sva tri tipa sistema je proizvodnja električne energije.
Reklame