Dodaj oglas
Sombrero shop

Pretraga oglasa


Kreativno pisanje i uređivanje dokumenata

Cena dogovor

✓ prekucavanje rukopisa i štampanih materijala
✓ transkripcija audio i video materijala
✓ tehničko uređivanje teksta i stranice u
wordu
✓ pisanje tekstova za blogove i sajtove
✓ pisanje promotivnih tekstova
✓ lektura, korektura i redaktura tekstova na blogu, sajtu, u knjizi ili u nekom drugom dokumentu
✓ Personalizovane pesme i posvete

Moje radove i cenovnik za navedene usluge možete pogledati na sajtu www.kreativnopisanje.rs
Reklame